Wilsbeschikking euthanasie

Elke persoon die handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd is, kan een wilsverklaring betreffende euthanasie indienen. Euthanasie is het op eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen door een andere dan de betrokkene, van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken.

In deze schriftelijke verklaring geef je je wil te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte;
 • dat je in een onomkeerbare coma bent;
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
 2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
 3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van verklaarder.
 4. In de verklaring mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
 5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn. Om op te reden als getuige of vertrouwenspersoon moet je beschikken over een rijksregisternummer.
De documenten om in te vullen kan je ophalen bij de dienst burgerzaken of hier downloaden: https://leif.be/data/Wilsverklaringen/WilsverklaringEuthanasie-BD.pdf

De verklaring moet niet meer om de 5 jaar vernieuwd worden. Een afgelegde verklaring blijft onbeperkt geldig. Je kan wel op elk moment je verklaring intrekken.

 

Hoe aanvragen?

Kom met het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier naar de dienst burgerzaken. Indien iemand fysiek niet meer in staat is om de verklaring zelf op te stellen en te tekenen, dan kan hij/zij een meerderjarig persoon aanwijzen die zijn/haar verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarig persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Deze persoon moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. De wilsverklaring vermeldt dat betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Het aanvraagformulier wordt gecontroleerd door de dienst burgerzaken. De verklaring wordt in een centrale databank ingevoerd. Deze databank wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Wat moet ik meebrengen?

 • de identiteitskaart van de verklaarder;
 • indien van toepassing de identiteitskaart van de opsteller indien de aanvrager fysiek niet in staat is om zelf de verklaring op te stellen;
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

Neem voor meer informatie contact op met je arts of met de organisatie Levenseinde Informatie Forum (LEIF)
T 078-15 11 55
E leiflijn@skynet.be
W www.leif.be

De dienst burgerzaken heeft blanco aangifteformulieren.
Je kan het formulier ook downloaden via de website belgium.be