Vrijboompje

Op deze plaats stond in de middeleeuwen een galg. Iemand die kon ontsnappen en een boom met een O.-L.-Vrouwebeeldje bereiken was een vrij persoon. Het verklaart meteen de naam van dit kruispunt.