Publicaties


Boeken

A. Hoste, De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg, Oudenburg, 1984
Dit luxueus uitgegeven boek bevat een overzicht van de geschiedenis van devoormalige Sint-Pietersabdij te Oudenburg.
160 blz. met talrijke kleurenillustraties
Kostprijs : 19,00 EUR

Diverse auteurs, catalogus van de tentoonstelling Sint Arnoldus en de Sint- Pietersabdij te Oudenburg, 1084-1987, Oudenburg, 1984
(uitverkocht)

J.L. Meulemeester (samenstelling), catalogus van de tentoonstelling Kerkschatten uit Ettelgem, Oudenburg, 1985
Een verzameling artikels over kerkgeschiedenis en een inventaris van het kerkelijkpatrimonium.
(uitverkocht)

Diverse auteurs, catalogus van de tentoonstelling Van Sint-Jansgasthuis tot Riethove, Oudenburg, 1986
Kostprijs : 11,00 EUR

J.L. Meulemeester (samenstelling), Sint-Arnoldusnummer 1087-1987, 1987
(uitverkocht)

J. Mertens, Oudenburg, een Romeinse legerbasis aan de Noordzeekust, Brussel,1987
Een vlot geschreven en bondig boekje over de Romeinse geschiedenis vanOudenburg.
48 blz. met vele tekeningen en foto's
Kostprijs : 4,00 EUR

H. Thoen (red.), De Romeinen langs de Vlaamse Kust, Brussel, 1987
(uitverkocht)

J.L. Meulemeester,Langs Vlaamse Wegen. Oudenburg, Brussel, 1988
Een beknopt historisch overzicht van Oudenburg en beschrijving van de monumenten.
16 blz. met vele kleurenfoto's
Kostprijs : 3,00 EUR

J.L. Meulemeester (red.), catalogus van de tentoonstelling Kerkschatten uit Oudenburg, Oudenburg, 1988
Een verzameling artikels over kerkgeschiedenis en een inventaris van het kerkelijk patrimonium.
147 blz. met vele foto's
Kostprijs : 14,00 EUR

J.L. Meulemeester (samenstelling), Tentoonstellingscatalogus De Hemel op Aarde, Oudenburg, 1992
88 blz. met zwart/wit en enkele kleurenfoto's
Kostprijs: 10,00 EUR

J.L. Meulemeester,Het Stedelijk Museum van Oudenburg, Brugge, 1992
Kleine brochure met beknopt historisch overzicht.
24 blz. met zwart/wit foto's en tekeningen
Kostprijs : 1,00 EUR

J.L. Meulemeester (red.), Oudenburg in de heraldiek, Oudenburg, 1993
Boek over de geschiedenis en het wapen van Oudenburg.
47 blz. met zwart/wit en kleurenillustraties
Kostprijs: 9,00 EUR

J.L. Meulemeester,De Oudenburgse stadhuizen, Oudenburg, 1994
Beknopt overzicht, met illustraties, van de geschiedenis van de Oudenburgse stadhuizen.
4O blz., met vele zwart/wit foto's
Kostprijs : 4,00 EUR

J.L. Meulemeester (red.), Licht in de middeleeuwen, Oudenburg, 1995
Overzicht van de christianisatie in de streek.
88 blz. met vele zwart/wit en kleurenillustraties
Kostprijs : 14,00 EUR

J.L. Meulemeester (red.), Uit aarde en vuur. Keramiek in Vlaanderen, Oudenburg,1997
Een overzicht van de keramiekproduktie in Vlaanderen door de eeuwen heen.
88 blz. met vele zwart/wit en kleurenillustraties
Kostprijs : 14,00 EUR

J.L. Meulemeester,De Romaanse kerk van Ettelgem, Oudenburg, 1998
Beknopt overzicht, met illustraties, van de kunstgeschiedenis van de Romaanse kerk.
52 blz., met zwart/wit- en kleurenfoto's
Kostprijs : 4,00 EUR

J. Cocle, Africana. Geest en Macht in Aarde en Vezel, Oudenburg, 1998
52 blz., met zwart/wit foto's
Kostprijs : 6,50 EUR

J.L. Meulemeester (red.), Met zicht op zee, Oudenburg, 2000
Een boek met een overzicht van de relatie tussen land en zee.
96 blz., met vele zwart/wit en kleurenillustratie

Kostprijs : 14,00 EUR

B. Meijns en J.L. Meulemeester, Oudenburg-Brugge/Brugge-Oudenburg
De Relatie tussen Oudenburg en Brugge
40 blz., enkel met kleurillustraties
Kostprijs: 14,00 EUR

Cl. Bellier, P. Cattelain en P. Van der Plaetsen, De vrouw in de Prehistorie, Oudenburg, 2003
40 blz., enkel met kleurillustraties
Kostprijs: 14,00 EUR

Diverse auteurs, Waar is de tijd. 2000 jaar Middenkust & Hinterland, diverse thema’s, Waenders Uitgevers in samenwerking met de gemeentebesturen van De Haan, Gistel, Middelkerke, Oostende en Oudenburg, 2007
Kostprijs per nummer: 4,50 EUR

J.L. Meulemeester en R. Nouwen, Pax Romana
De Romeinse Vrede in de lage landen, Oudenburg, 2008
116 blz., zwart-wit en kleurillustraties
Kostprijs: 10,00 EUR

Diverse auteurs, Vorsten, burgers en soldaten
Boekje Roma project
Kostprijs: 4,00 EUR

J.L. Meulemeester,Gidsboekje, Romeins Archeologisch Museum
32 blz., kleurillustraties
Kostprijs: 1,00 EUR

J.L. Meulemeester (samenstelling), De Romeinen in West-Vlaanderen
Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring 2011
144 blz., zwart-wit en kleurillustraties
Kostprijs: 19,00 EUR

Themafolders

J.L. Meulemeester en H. Thoen
Bij de maquette van het Romeins Castellum in Oudenburg
(maquette bij de kerk)
Prijs: 0,50 EUR

J.L. Meulemeester
De abdijtuin van Oudenburg
Een cultuur-historische beschouwing
Prijs: 0,50 EUR

J.L. Meulemeester
Antonius Sanderus en Oudenburg
Prijs: 0,50 EUR

J.L. Meulemeester
Met zorg … voor zieke en gekwetste Romeinen
Romeinse geneeskunde
Prijs: 0,50 EUR

J.L. Meulemeester
Over Romeinse veldtekens en andere vexilla
Prijs: 0,50 EUR

W. Dhaeze (m.m.v. J.L. Meulemeester)
Van wol tot laken
Het verhaal van de textiel in middeleeuws Oudenburg
Prijs: 0,50 EUR

Postkaarten (kostprijs : 0,50 EUR/stuk)
  • met verschillende zichten van Oudenburg
  • reconstructietekening van het vierde-eeuwse fort van Oudenburg
  • met enkele Romeinse voorwerpen uit het museum
  • met de Romaanse kerk van Ettelgem
  • Abtsgebouw - buitenzicht
  • Romeinse fibula
  • gerestaureerde toren van de Sint-Audomaruskerk van Westkerke

 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00