Coronavirus: RAM gesloten

28 okt 2020

Gezien de huidige ontwikkelingen in het kader van Covid-19 heeft het stadsbestuur beslist om al vanaf 28 oktober om 21 uur de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het coronavirus in te dijken. We volgen hierbij het advies op van de Vlaamse en federale regering.

Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet en alle cultuurhuizen gaan dicht. Het Romeins Archeologisch Museum en ipso facto sluiten bijgevolg de deuren.
 
RAM Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-26 54 00