Orgaandonatie

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming. Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.

Hiertegen kan je verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.

Je kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd.

Deze beslissing kan op elk moment herzien worden.

Het formulier om de verklaring af te leggen kun je vinden op www.beldonor.be.
Deze verklaring wordt geregistreerd bij de dienst burgerzaken op voorlegging van de identiteitskaart. Er wordt tevens een ontvangstbewijs afgegeven.

Sinds 1 juli 2020 kan je je ook online registreren op www.mijngezondheid.be.

Minderjarigen en personen die niet meer in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken moeten zich nog steeds tot de dienst burgerzaken wenden.