Update coronamaatregelen - 27 juli 2020

27 jul 2020
De stijgende trend van het aantal coronabesmettingen zet zich jammer genoeg verder. Daarom besliste de Nationale Veiligheidsraad om verdere maatregelen te nemen om het coronavirus opnieuw in te dijken. 
 
  • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag 29 juni 2020 worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop jouw gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
  • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
  • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
  • Voor zomerkampen/speelpleinwerking verandert er voorlopig niks, die kunnen nog doorgaan.
  • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega's te vermijden.
  • Winkelen/boodschappen halen doe je vanaf nu opnieuw alleen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak). De eerdere regels zijn dus opnieuw van kracht.
  • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
  • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen "actief aanwezig" zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale maatregelen in Oudenburg, opgelegd door de burgemeester

  • Alle evenementen (publiek en privé) met meer dan 10 personen worden afgelast, geannuleerd of verboden. De kermis in Oudenburg gaat voorlopig wel nog door, sowieso verplicht dragen van mondmasker.
  • Er wordt geen Open Stadhuis meer georganiseerd in augustus. De burgemeester houdt wel nog zitdagen op 6 en 20 augustus en dit mits voorafgaandelijke afspraak via secretariaat@oudenburg.be of telefonisch op het nummer 059-56 84 20. Ook hier is het dragen van een mondmasker verplicht.

Zorg voor jezelf en voor elkaar, blijf je aan de maatregelen en de 6 gouden regels houden en neem steeds je mondmasker mee als je op pad gaat!
 
Maatregelen vanaf 29 juli