Impactonderzoek corona op ondernemers

21 sep 2020
De coronacrisis heeft een grote impact op de bedrijfsactiviteiten van veel ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners. Het stadsbestuur probeert de lokale economie zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. We proberen dit elke dag beter te doen, met als doel je de beste ondersteuning mogelijk te bieden. Zo werd er al een stempelactie 'De Handelaars Zomeren' uitgewerkt en lanceren we in het najaar het bonnenboekje.  In samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVSG en UNIZO willen we de impact van corona op onze lokale economie meten.

Het stadsbestuur roept de lokale ondernemers op om deel te nemen aan een grootschalig impactonderzoek van de coronacrisis. Het biedt ons de nodige informatie om de impact van de crisis op onze eigen lokale economie te meten, vandaag en in de toekomst. Uit de analyse zal blijken hoe groot de impact van corona is op de lokale economie, wat de verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe het stadsbestuur de lokale ondernemer optimaal kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.
 
In een anonieme bevraging die zo’n tien minuten in beslag neemt peilen we bij Oudenburgse ondernemers en handelaars naar hoe ze de impact van de coronacrisis tot nu toe ervaren hebben. Dat gaat van de impact op je personeelsbezetting, omzet en kostenstructuur tot eventuele psychologische gevolgen of een evolutie naar een meer digitale aanpak van je bedrijfsactiviteiten.

Start de enquête. Invullen kan tot 30 september 2020.

Het initiatief voor dit onderzoek komt van de Universiteit Antwerpen en onderzoeksbureau LMR-LOMV dat ondersteund wordt door de VVSG en UNIZO.