Extra maatregelen om coronacrisis in te perken

17 mrt 2020
Het stadsbestuur neemt extra maatregelen om de inwoners te beschermen tegen het coronavirus. Zo worden er onder meer noodteams opgericht en worden twee infolijnen opgestart. 
 
Infolijnen
De afgelopen dagen werden onze diensten telefonisch overstelpt met heel wat vragen. Om dit gestructureerd te laten verlopen, werden twee telefoonlijnen vrijgemaakt waarop de stad te bereiken is voor lokale vragen. Voor algemene stedelijke info is dit 059-56 84 20. We hebben het dan over vragen voor bijvoorbeeld de dienst Burgerzaken of Omgeving. Voor vragen specifiek gericht op hulp en/of zorg is dit 059-40 19 95. Het gaat dan om vragen over thuisleverdiensten, warme maaltijden, boodschappen bij bijvoorbeeld de apotheek, of om heel even een babbel te kunnen hebben en het sociaal isolement te kunnen doorbreken. Voor alle andere vragen verwijzen we naar het nationaal crisiscentrum op het nummer 0800-14 689.

Noodteams
Het stadsbestuur lanceert ook drie noodteams die ten dienste staan van de inwoners. Allereerst is er het team Communicatie, dat ervoor zorgt dat de inwoners ten allen tijde geïnformeerd zijn tijdens deze crisis. Ten tweede ondersteunt en sensibilliseert het team Lokale Economie de Oudenburgse handelaars, opdat ze zo lang mogelijk geopend kunnen blijven. Tot slot is er een team Sociale Hulp die onze inwoners bij alle hulpvragen zal bijstaan.

Handelaars
Alle Oudenburgse handelaars worden bezocht door het team Lokale Economie. Zij vragen om duidelijke signalisatiestickers op de grond aan te brengen om zo de klanten erop te wijzen voldoende afstand te bewaren bij het winkelbezoek. In eerste instantie krijgen de voedingszaken voorrang, maar het is de bedoeling dat alle Oudenburgse handelaars signalisatie bekomen. 

De woensdagmarkt gaat nog altijd door, maar ook daar worden extra maatregelen genomen. De kraampjes moeten extra afstand bewaren en er zullen inspanningen gedaan worden om wachtrijen te voorkomen. We roepen onze inwoners af om ook zelf bewust voldoende afstand te nemen om ervoor te zorgen dat er niet te veel volk op een te kleine ruimte bij elkaar staat.

Kinderen
We moeten voorkomen dat veel personen met elkaar in contact komen. Daarom volgen we de Vlaamse richtlijnen om kinderen niet langer op publieke speelpleinen te laten spelen. Vanaf dinsdag 17 maart 2020 zullen er op alle pleintjes infoborden geplaatst worden. Tegelijk wordt ook de speelplein- en SWAP-werking en sport- en creakampen tijdens de paasvakantie geannuleerd. Er wordt enkel gekozen voor noodopvang. Dat wil zeggen dat enkel kinderen zullen opgevangen worden waarvan de werkende ouders helemaal niet in opvang kunnen voorzien. Ouders kunnen dus gebruik maken van de noodopvang in de buitenschoolse kinderopvang indien grootouders de kinderen niet kunnen of mogen opvangen. Er is specifieke voorrang voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken. Ook voor gezinnen waarbij ouders werken in specifieke diensten die de aanpak van de coronacrisis rechtstreeks ondersteunen en ouders in veiligheidsdiensten krijgen voorrang.

Stedelijke dienstverlening
Alle stadsdiensten sluiten met uitzondering van de dienst Bevolking en de Sociale Dienst. Daar is het mogelijk om bij uiterste hoogdringendheid op afspraak ter plaatse te komen. Voor alle andere zaken wordt er gevraagd om dit telefonisch of per mail af te handelen. De stedelijke werking blijft gegarandeerd. Alle personeelsleden krijgen de kans om van thuis uit te werken om onze continuïteit te garanderen.