Coronamaatregelen LDC Biezenbilk en WZC Riethove

18 okt 2020
Naar aanleiding van de nieuwe nationale COVID-19-maatregelen worden ook enkele lokale maatregelen getroffen om het virus in te dijken. Het lokaal dienstencentrum Biezenbilk zal daarom vanaf maandag 19 oktober 2020 tijdelijk haar deuren sluiten. Inwoners die er een warme maaltijden komen nuttigen, laten we niet in de kou staan. Zo zullen zij opnieuw kunnen rekenen op een thuislevering.  Ook voor WZC Riethove wordt een aangepaste bezoekregeling ingevoerd.

Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk

Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk en de cafetaria van WZC Riethove sluiten tijdelijk hun deuren vanaf maandag 19 oktober 2020. Het stadsbestuur wil hiermee onmiddellijk gehoor geven aan de nationale maatregelen. Op deze locaties komen tal van kwetsbare ouderen bij wie een besmetting zeer ernstig kan zijn.

De personen die er dagelijks hun maaltijd komen nuttigen, zullen echter niet in de kou staan. Tijdens de sluiting voorzien we opnieuw dat er maaltijden aan huis kunnen geleverd.  Alle gebruikers werden hierover intussen geïnformeerd.

Tijdens de sluiting van LDC Biezenbilk kan men steeds terecht op de Sociale Hulplijn met eventuele vragen op het nummer 059-40 19 95. De hulplijn is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.

WZC Riethove

Ook in Woonzorgcentrum Riethove worden maatregelen genomen. 

Afgelopen maanden zijn we in het woonzorgcentrum gelukkig gespaard gebleven van het virus. We zullen er alles aan doen om ook deze periode te doorstaan. We passen daarom de bezoekregeling aan waarbij we zowel oog hebben voor het welzijn als veiligheid van onze bewoners en personeelsleden.

Voortaan zal er nog maximum 1 vertrouwenspersoon of partner per bewoner een bezoek op de kamer op afspraak kunnen vastleggen. Andere bezoekers (max. 4 per inwoner en max. 2 per bezoekmoment) kunnen een afspraak boeken in de bezoekersruimte op het gelijkvloers. In deze ruimte zijn plexi-schermen voorzien en zit men bovendien ook op veilige afstand.
 
Tevens blijven we extra alert en zal bij het minste signaal van een mogelijke besmetting de bezoekmogelijkheid tijdelijk stopgezet worden tot de situatie weer als veilig kan beschouwd worden.

Al vele maanden doen we als stad heel wat inspanningen om onze inwoners te beschermen. Een sluiting en beperkt bezoek zijn geen aangename beslissingen maar wel noodzakelijke om zo veilig door de winter te komen. Bij deze ook een warme oproep aan alle inwoners om zich aan de maatregelen te houden.