Coronamaatregelen horeca vanaf 9 oktober

8 okt 2020
Op dinsdag 6 oktober 2020 kondigde de federale regering nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het COVID-19-virus. Deze gaan in vanaf vrijdag 9 oktober 2020. Voor de horecasector zijn de beslissingen echter heel ingrijpend.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat deze situatie verre van optimaal is, waar mogelijk zullen we de Oudenburgse horeca in de toekomst dan ook steeds verder blijven ondersteunen.

Voor cafés, cafetaria’s en kantines zijn er nieuwe specifieke regels. Aan één tafel mogen maximaal vier mensen plaatsnemen, tenzij het een gezin betreft dat meer dan vier personen telt. Wie met een grotere groep afspreekt, zal zich moeten verspreiden over meerdere tafels. Daarnaast zullen cafés de deuren moeten sluiten om 23 uur. 

Voor restaurants verandert er niets. Uiteraard gelden ook de eerder opgelegde maatregelen zoals de mondmaskerplicht en het bewaren van de afstand.

In het wekelijks overleg van de burgemeesters met de gouverneur werd de ernst van de situatie benadrukt en werd er gevraagd om erop toe te zien dat de kantjes er niet vanaf gelopen worden. Welke cafés onder de noemer eetgelegenheid vallen zal niet afhangen van de NACE-code waaronder de onderneming geregistreerd staat, maar wel van de manier waarop de onderneming is geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). Het louter serveren van eten is bijgevolg geen argument om alsnog tot 1 uur geopend te zijn.

De gouverneur kondigde ook aan dat de FOD Economie en de interventieploegen van de politiezone Kouter vanaf vrijdag 9 oktober 2020 alle horecazaken in het land zal controleren op de correcte naleving van de maatregelen, en dit via gerichte bezoeken. Bij inbreuken zal de burgemeester, op vraag van de gouverneur, meteen overgaan tot sluiting van minstens één maand, zonder voorafgaande waarschuwing.
 
Ondanks dit bijzonder moeilijk gegeven, zijn we ervan overtuigd dat we er samen doorkomen en de burgemeester niet tot dergelijke maatregelen dient over te gaan.