Laatste wilsbeschikking

Je kan reeds vooraf bepalen of je na je overlijden traditioneel wil begraven of gecremeerd worden. Die keuze wordt in een document, ter beschikking bij de dienst burgerzaken, vastgelegd en vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Je kan een gemaakte keuze steeds wijzigen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Wijze van teraardebestelling:
 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
Ritueel voor de uitvaartplechtigheid:
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging;
 • een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Wat zijn de stappen?

Bij een bezoek aan de dienst burgerzaken wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld in twee exemplaren, waarvan één in de dienst blijft voor vermelding in het bevolkingsregister en één als bewijs meegegeven wordt met de verklaarder.

Hoeveel kost het?

De verklaring is gratis.