Jos Desmeth

 

Deze ondertussen bekende Oudenburgnaar startte in 1980 zijn sociaal engagement in Oudenburg bij de KWB en ziekenzorg ( Samana) waarna hij vrij snel nadien de organisatie van de voedselbedeling  St. Vincentius  "De Lage Drempel-Kerit” opstartte en hulp aan sociaal en financieel kwetsbaren uitbouwde, waaronder het organiseren van wekelijkse voedselhulp.
In 1992 werd hij tot diaken gewijd en tot vandaag werkt hij nog steeds deeltijds als ziekenhuispastoor in een Oostends ziekenhuis.

Kan je even toelichten hoe en wanneer alles precies begonnen is?

"Na de middelbare school koos ik een maatschappelijke richting en nadien heb ik mij ook toegelegd op theologie.  Maar de start van alles was bij de KWB in Oudenburg in de jaren 80.  Daar was ik als 26-jarige onmiddellijk bestuurslid en ben er ook 2 jaar voorzitter geweest.Dit alles lag in de lijn van mijn benoeming als voltijds diaken, naast ziekenhuispastor ook de medeverantwoordelijke voor de federatie Oudenburg. Zo was ik voorganger in ontelbare uitvaarten, diende ik het doopsel toe en zegende huwelijken in, was k proost van verschillende socio-culturele en sportieve organisaties en verantwoordelijke voor de vormselcatechese.

Mijn professionele carrière begon als medewerker bij justitie om na enige tijd de wissel te verleggen naar de spoorweg waar ik bevorderde tot stationschef en mijn taak neerlegde om na mijn wijding in1992 voltijds aan de slag te gaan in 1997 als diaken.
Het organiseren van ker(k)mis, de jaarlijkse vieringen op de kermis leidde tot het proost zijn van de Mosquito’s, intussen ben ik er bestuurslid en zegen ik bij de start van de wielerwedstrijden de renners.
Na 25 jaar aalmoezenier in een Brugs ziekenhuis ben ik momenteel ook deeltijds ziekenhuispastoor in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende.”

Was dit altijd al jouw droomjob? Is hier sprake van een roeping?
"Eigenlijk wel. Ik ben zeer blij met wat ik heb verwezenlijkt en met wat ik momenteel doe.  Ik ben vroeger nog gecontacteerd  geweest om deel te nemen aan politiek, maar als diaken mag dit uiteraard niet?”

Is de job soms eens moeilijk geweest voor je?
"Er zijn uiteraard altijd minder positieve momenten, maar ik ben doorheen de jaren enorm gegroeid in het positieve. Sowieso ben ik van nature zeer sociaal en gelukkig kan ik vanuit mijn geloof alles van de goede kant zien.
Alles komt uiteindelijk altijd goed.”

Wat brengt de toekomst nog voor jou?
"Momenteel doen we gewoon nog door zoals we bezig zijn. Het is soms wel wat puzzelen in tijd, want mijn agenda zit altijd overvol. Ik zal altijd wel bezig blijven met allerlei zaken, ik ben nu eenmaal een bezige bij en sociaal geengageerd.
Naast dit alles ben ik ook een heel sportief persoon en kan ik erg veel plezier vinden in tennissen en lopen.”

Is er één bepaalde zin die je altijd is bijgebleven?
"Er is één iets dat ik zelf ook veel uitspreek en dat veel voor mij betekent: De zin van de wijding krijgt zijn kracht door de toewijding.”

Waar kijk je met trots en voldoening op terug na al die jaren?
"De Valentijnsconcerten van de Kerit zullen mij altijd bijblijven alsook de verhuis van de Kerit naar het lokaal dienstencentrum Biezenbilk, dat was echt een hele grote verbetering en grote hulp voor ons! Maar ook de vieringen op de boxauto’s tijdens de kermis, dat een dankviering werd met vormelingen en eerste communicantjes! Tevens ook de talrijke leuke en educatieve uitstappen met de vormelingen o.a.  jaarlijks naar Poverello Brussel en de tocht doorheen de Marollenwijk en de stad."

Wat is één van jouw favoriete plekjes in Oudenburg?

"Het antwoord sluit eigenlijk  automatisch aan bij het antwoord op de vorige vraag, namelijk de Kerit in Biezenbilk.
'Waar woorden in daden worden omgezet en het sociaal engagement gestalte krijgt.'"